Raadsleden

raad van elf foto 2020

 

C.V. De Wielewoalers heeft een dagelijks bestuur bestaande uit voorzitter René van Os, secretaris Mark Zwitserloot en penningmeester Hans van Elk. Zij maken daarnaast deel uit van het bestuur dat wordt aangevuld met Jan Knipping en Walter Janssen. De bestuursleden vormen samen met Bas Wien, Bas Hasselman, Ap van Aggelen, Ben Janssen, John Schilting, Edwin van Wissen, Johan van Ewijk, Jordi van Elk, Jim Greveling, Tom Merkus, Erik van den Berg, Tim Hasselman, Frank Jansen, Erik Huting en Stefan Wiltink de raad van 11. Daarnaast zijn er nog 5 aspirantleden te weten, Daan Janssen, Melvin van Wissen, Bas Knipping, Daan Duif en Thomas Zwitserloot.

De raadsleden hebben zitting in commissies. Met deze commissies organiseren zij onze activiteiten.

Prinsencommissie

Zij verzorgen de prinsenkeuze, prinsenwissel en prinsenreceptie.

Pronkzittingencommissie

Zij verzorgen de pronkzittingen en artiestenbijeenkomsten.

Zaterdag en zondagcommissie

Zij organiseren de zaterdagavond, optocht en aansluitend feest.

Maandagcommissie

Deze commissie verzorgd het bezoek aan de jongste en oudste inwoners, de kindermiddag en het vastenavondbal.

Dinsdagcommissie

Deze commissie verzorgd het programma van de dinsdag.

Techniekcommissie

Deze commissie maken en repareren alle zaken van technische aard. Denk hierbij aan de komborden, het Wielewoalerspad en de wagen voor de optocht.

Nölerd, PR en websitecommissie

Samen maken zij de Nölerd, regelen de PR en houden de website up to date.

55 jaar commissie

Aktiviteitencommissie

Naast hun werk in de commissies regelen de rode jassen ook de oliebollenverkoop, en de muziek voor de 3 dolle dagen.