Raadsleden

raad van elf foto 2020

 

C.V. De Wielewoalers heeft een dagelijks bestuur bestaande uit voorzitter René van Os, secretaris Mark Zwitserloot en penningmeester Hans van Elk. Zij maken daarnaast deel uit van het bestuur dat wordt aangevuld met Edwin van Wissen, Jan Knipping en Walter Janssen. De bestuursleden vormen samen met Bas Wien, Bas Hasselman, Ap van Aggelen, Ben Janssen, John Schilting, Johan van Ewijk, Jordi van Elk, Jim Greveling, Tom Merkus, Erik van den Berg, Tim Hasselman, Frank Jansen, Erik Huting en Stefan Wiltink de raad van 11. Daarnaast zijn er nog 5 aspirantleden te weten, Daan Janssen, Melvin van Wissen, Bas Knipping, Daan Duif en Thomas Zwitserloot.

De raadsleden hebben zitting in commissies. Met deze commissies organiseren zij onze activiteiten.

Prinsencommissie

Edwin van Wissen en Bas Hasselman.
Zij verzorgen de prinsenkeuze, prinsenwissel en prinsenreceptie.

Pronkzittingencommissie

Jan Knipping, Johan van Ewijk Jim Greveling en Ap van Aggelen.
Judy Hendriks ondersteunt deze commissie als externe kracht. Zij verzorgen de pronkzittingen en artiestenbijeenkomsten.

Zaterdag en zondagcommissie

Walter Janssen, Tom Merkus en Erik van de Berg.
Marcel Aalmers ondersteunt deze commissie als externe kracht. Zij organiseren de zaterdagavond, optocht en aansluitend feest.

Maandagcommissie

Bas Wien en Hans van Elk.
Joyce Heijnis, Hielke Spaan en Esther Hylkema ondersteunen deze commissie als externe kracht. Deze commissie verzorgd het bezoek aan de jongste en oudste inwoners, de kindermiddag en het vastenavondbal.

Dinsdagcommissie

Edwin van Wissen en Jan Knipping.
Remco Janssen ondersteunt deze commissie als externe kracht.

Dansfestivalcommissie

Remco Janssen, Jan Knipping, John Schilting en Bas Hasselman.
Deze heren organiseren het dansfestival.

Techniekcommissie

Mark Zwitserloot, Johan van Ewijk, John Schilting, Bas Wien, Tom Merkus en Tim Hasselman.
Marcel Lintsen ondersteunt deze commissie als externe kracht. De heren maken en repareren alle zaken van technische aard. Denk hierbij aan de komborden, het Wielewoalerspad en de wagen voor de optocht.

Nölerd, PR en websitecommissie

Mark Zwitserloot en René van Os.
Zij worden ondersteund door Patricia Zwitserloot, Nancy Wien en Saskia van Os. Samen maken zij de Nölerd, regelen de PR en houden de website up to date.

55 jaar commissie

Jim Greveling, Erik van de Berg en bestuur.
En met behulp van Saskia van Os.

Aktiviteitencommissie

Bingo: Hans van Elk, Jim Greveling en Ben Janssen.
Sharon van Ralen, Joke van Elk, Daphne Merkus, Lucille van Wissen en Kesley van Elk ondersteunen deze commissie als externe krachten.

Loterij: Mark Zwitserloot 
Patricia Zwitserloot en Nancy Wien ondersteunen deze commissie als externe krachten.

 

Naast hun werk in de commissies regelen de rode jassen ook de oliebollenverkoop, en de muziek voor de 3 dolle dagen.